Bilimsel Program

Program Hakkında

Panel Planı

  • 1. Gün 25 Kasım 2021 Perşembe
  • 2. Gün 26 Kasım 2021 Cuma
  • 3. Gün 27 Kasım 2021 Cumartesi
  • 4. Gün 28 Kasım 2021 Pazar
18.45
19.00
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
HATAM Müdürü

İlk Değerlendirme ve Açılış

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

PANEL – 1
Moderatör

19.00
19.30
Dr. Aygen TÜMER
Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi(HATAM)

Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi

19.30
20.00
Çiğdem ŞİMŞEK
Pozitif-iz Derneği
Dr. Aygen TÜMER
Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi(HATAM)

HIV Pozitif Hastaya Yaklaşım

20.00
21.00
Dr. Öğr. Üyesi Nursel ÇALIK BAŞARAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

HIV İnfekte Hastaların Dahili Değerlendirmesi

Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

PANEL – 2
Moderatör

19.00
20.00
Prof. Dr. Meryem Aslı TUNCER
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı
Prof. Dr. Kader KARLI OĞUZ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

HIV İnfekte Hastaların Nöroradyolojik Değerlendirmesi

20.00
21.00
Dr. Öğr. Üyesi İrem YILDIZ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

HIV İnfekte Hastaların Psikiyatrik Değerlendirmesi

Dr. Aygen TÜMER
Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi(HATAM)

PANEL – 3
Moderatör

11.00
11.45
Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

11.45
12.30
Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Tedavi Prensipleri ve Rehberler

12.30
13.00
Ecz. Emre Kara
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

İlaç Etkileşimleri

Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

PANEL – 4
Moderatör

11.00
12.00
Doç. Dr. Tülin DEMİR
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı

Örneklerle HIV Tanı ve Takibinde Kullanılan Testler

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

PANEL – 5
Moderatör

12.00
13.45
Doç. Dr. Tülin DEMİR
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı
Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Meliha Çağla SÖNMEZER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Aygen TÜMER
Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi(HATAM)
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Ecz. Emre Kara
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Katılımcıların Vaka Sunumları

13.45
14.00
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
HATAM Müdürü

Son Değerlendirme ve Kapanış

Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now